Sport

“Om deel te neem is goed, om ’n wenner te wees is beter, om dit te geniet is die heel beste!”

Sportkode

Hierdie sportkode van Laerskool Laeveld simboliseer die skool se erns rakende sport. Ons erken die feit dat massadeelname en gespesialiseerde afrigting ‘n balans moet handhaaf ter ontwikkeling van beide leerling en skool. Ons verstaan die feit dat Laerskool kinders nie “klein grootmense” is nie en dat hulle op ’n gekontroleerde en gebalanseerde wyse aan sport blootgestel moet word. Deelname aan sport, veral spansport is van onskatbare waarde. Hier leer ons ons kinders die waardes van:

 • Samespel en reëls van die spel
 • Emosionele aanvaarding van wen en verloor
 • Eerbied en respek teenoor mede-spelers, opponente, afrigters en skeidsregters.
 • Die bewuswording van sy of haar eie liggaam saam met beperkings en potensiaal.

Afrigters

Ons afrigters is van hoogstaande gehalte en bly gedurig op hoogte van die nuutste afrigtingsmetodes deur middel van kursusse en klinieke. Ons het ‘n trotse afrigtingskorps wat nie skroom om Laerskool Laeveld tot nuwe hoogtes in skolesport te neem nie.

Sportsoorte

 • Atletiek
 • Rugby
 • Netbal
 • Hokkie
 • Tennis
 • Krieket
 • Landloop
 • Skaak
 • Juniorsport

Ons besef ook die waarde van afrigting in die junior afdeling, daarom het ons junior leerlinge die geleentheid om aan die volgende deel te neem:

 • Junior hokkie
 • Krieket
 • Netbal