Gemeenskapsprojekte

Laerskool Laeveld se prefekte, mediaprefekte en diensraad onderneem jaarliks ‘n verskeidenheid van gemeenskapsprojekte waartydens hul wys hoe warm Laerskool Laeveld se hart klop om ‘n verskil in die gemeenskap te maak.

Daar word by verskeie geleenthede noodsaaklike items ingesamel vir die “koskas” van die skool, wat dan aan behoeftige gesinne voorsien word. Ander projekte sluit ‘n besoek aan ‘n tehuis vir wesies buite Barberton, die bederf van bejaardes en rommel-opruimaksies in die gemeenskap.